ബീറ്റ്:
Home » ജോലി » ഫ്രീലാൻസ് എ / വി ടെക്നീഷ്യൻ

ജോലി തുറക്കൽ: ഫ്രീലാൻസ് എ / വി ടെക്നീഷ്യൻ


അലെർട്ട്മെ

സ്ഥാനം: {തൊഴില് പേര്}
സംഘം: ഡിജിറ്റെൽ‌, Inc.
സ്ഥലം: ചിക്കാഗോ IL US
ഓഡിയോ, വീഡിയോ നിർമ്മാണത്തിൽ പരിചയവും അറിവും. ഓഡിയോ വിഷ്വൽ സെറ്റിൽ പരിചയമുള്ള ഫ്രീലാൻസ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ തേടുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണോ…

കൂടുതൽ >>


അലെർട്ട്മെ
ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബീറ്റ് മാസികയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ (എല്ലാം കാണൂ)